Translate

7 Aralık 2012

Kürtaj Haktır Karar Kadınların


KÜRTAJLA İLGİLİ GERÇEKLER... 

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu” olarak kadınları birçok engelle karşı karşıya bırakan kürtajla ilgili uygulamalara dikkat çekmek amacıyla beş video hazırladık. Ortalama birer dakika süren videolarda yasal kürtaj süresinden, ceza uygulamalarına, ikna sürecinden takip ve korunma yöntemlerine kadar pek çok konuda uygulanan fiili engellemelere işaret ettik.
                                                                                                                                
Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, kürtaj hakkının sınırlı olduğu ya da fiili olarak engellendiği durumlarda, kadınlar sağlıksız, güvenli olmayan yöntemlere başvurarak ya da kötü koşullarda kürtaj yaptırarak hayatlarını riske atıyorlar. Kürtaj hakkının kullanılması, bütün kadınlar açısından hayati önem taşıyor. Ancak, Hükümetin hastaneleri ve doktorları denetime tabi tutarak kürtajı sınırlandırması nedeniyle kürtaj olmak isteyen kadınlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu olarak kürtaj uygulamalarındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla beş video hazırladık. Ortalama birer dakika süren ve her birinde farklı bir konuya dikkat çekilen videolar sosyal medyada, portallarda ve televizyon kanallarında gösterilecek.

Süre, Gebe Avı, Suçlu, İkna Odası ve Gebliz adını taşıyan videolar Youtube'dan ve kurtajhaktir.com adresinden izlenilebilir.

VİDEOLAR NELERİ ANLATIYOR

SÜRE
Yasaya göre kürtaj süresi 10 hafta. Oysa pek çok sağlık kuruluşu,  8 haftadan sonra kürtaj yapmayı keyfi biçimde reddediyor.


SUÇLU 
Kürtaj hakkinin yasal süresi 10 hafta. Ancak kimi durumlarda 10 hafta yeterli olmayabiliyor.  Bu süreyi aşan kadınlar ise, 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya getiriliyor. Kadınların kürtaja erişimindeki engelleri gözetmeyen yasa, doğurmama tercihini suça dönüştürüyor.


İKNA ODASI 
Kürtaj olmak isteyen kadınlardan koca izni isteniyor ve  kadının karırı yok sayılıyor. Bilgilendirme adı altında psikolojik şiddet uygulanarak annelik dayatılıyor.ERKEKLER KORUNSUN
Doğum kontrol yöntemleri çoğunlukla kadınlara yönelik geliştiriliyor. Erkekler ise sorumluluk almıyor. Erkek egemen tıp bunu destekliyor.


GEBLIZ 
Doktorlar ve hastaneler, hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak GEBLİZ programı, hastanın mahremiyet hakkını hiçe sayarak, kadınların gebelik ve doğum kontrolüne ilişkin tüm bilgilerini merkezi bir sisteme aktarılmayı zorunlu kılıyor. Bu sistem doktorlar dışındaki sağlık personelinin de bu bilgilere erişebilmesine neden oluyor.


KÜRTAJ HAKTIR KARAR KADINLARIN PLATFORMU 
NE DİYOR?

Dünyada her yıl yaklaşık 210 milyon gebelik saptanıyor. Bu gebeliklerin ancak 133 milyonu doğumla sonlanıyor. Geri kalan gebeliklerin yaklaşık yüzde 15’i kendiliğinden düşük, yaklaşık yüzde 22’si de isteyerek kürtajla sonlandırılıyor.

Kürtaja yasal olarak izin verilen 1983 yılından önce kadınların çocuk düşürmek için kullandıkları yöntemler ölümle sonuçlanıyordu. Artık kadın ölümlerinde kürtajdan söz edilmiyor. Güvenli, erişilebilir, sağlıklı kürtaj hakkının, kadınların doğurganlıkları ve bedenleri üzerindeki söz hakkının bir parçası olduğunu savunan Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu taleplerini şöyle sıralıyor: 
  • "Kürtajın yasal süresi 12 haftaya çıkartılmalı.
  • Tecavüz durumlarında kürtaj süresi en az 24 hafta olmalı.
  • Kürtajda koca izni kaldırılmalı ve kadının kendi iradesi tek başına esas alınmalı.
  • Kürtaj klinikleri ve hastanelerinde son tıbbi teknoloji doğrultusunda, gebeliğin sonlandırılması için konulan yasal sürenin her aşamasında, sağlıklı koşullarda kürtaj servisi sağlanmalı.
  • Kadının tecavüze uğraması sonucu meydana gelen istenmeyen gebeliğin önlenmesi için gerekli doğum kontrol yöntemlerine ve araçlarına erişimin sağlanmalı, suça maruz kalınması durumunda, “savcılık izni” isteğiyle kürtaj engellenmemeli, kadının beyanı esas alınmalı, sağlıklı koşullarda kürtaj işlemi gerçekleştirilmeli.
KÜRTAJ HAKTIR KARAR KADINLARIN PLATFORMU


5 Aralık 2012

SüreKÜRTAJ HAKTIR 
KARAR KADINLARIN

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, kürtaj hakkının sınırlı olduğu ya da fiili olarak engellendiği durumlarda, kadınlar sağlıksız, güvenli olmayan yöntemlere başvurarak ya da kötü koşullarda kürtaj yaptırarak hayatlarını riske atıyorlar. 

Kürtaj hakkının kullanılması, bütün kadınlar açısından hayati önem taşıyor. Kürtajla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla  
“Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu” olarak 5 ayrı video hazırladık. 

Bunlardan ilki "Süre" sosyal medyada dolaşıma girdi. Video pek çok sağlık kurumunun yasal süre 10 hafta olmasına rağmen, 8 haftadan sonra kürtaj yapmayı keyfi biçimde reddedişini konu alıyor.Video ne diyor?
Yasaya göre kürtaj süresi 10 hafta. Oysa pek çok sağlık kuruluşu,  8 haftadan sonra kürtaj yapmayı keyfi biçimde reddediyor.


Platform hakkında aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz: