Translate

6 Nisan 2014

Gerçeğe hüü…

SAHKULU DERGAHI
"Yapılan cemleri, kesilen lokmaları, dönülen semahları Hak kabul etsin. Pir defterine yazılsın. Herkese sevgi ile niyaz olsun. Gerçeğe hüü…."
Osmanlı döneminde kurulan yaklaşık 20 Alevi dergahından biri olan Şahkulu Sultan Dergahı'ndaydık bugün, lokma dağıtmak için…

Horasan erenlerinden kabul edilen Şahkulu Sultan, 1370'li yıllarda yani Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul’a gelerek dergahını kurmuş ve kapısını 72 millete, 18 bin aleme açmış.


Çevresini aydınlatan bu bilge yol eri ile birlikte, aynı yıl Karacaahmet, Gözcü Baba, Eren Baba, Sancaktar Baba ve Kartal Baba da dergahlarını kurup halkı barış, kardeşlik, insan sevgisi ve halkça bölüşüm düşüncesiyle eğitmişler. 

Bu ‘gönül erleri’nin isimleri daha sonra Erenköy, Kartal, Göztepe ve Karacaahmet semtlerine verilmiş.
 
Göztepe - Merdivenköy’de kurduğu dergahına gelmeden önce bir süre Hacı Bektaş Dergahı’nda kalan Şahkulu, 1390’lı yıllarda, bir Ahi dergahı olan Merdivenköy’deki dergaha görevli olarak gelmiş ve yaklaşık 15 yıl burada postnişinlik yapmış.

1402 yılında, Bizanslılara karşı girişilen savaşta şehit olan Şahkulu Sultan, dergahın bahçesine defnedilmiş. O günden sonra dergah onun adıyla anılır olmuş.

  


500’ü aşkın derviş ve dervişanın (bacı) barındığı, eğitildiği, hizmet verdiği Şahkulu Dergahı'nda Edip Harabi, Neyzen Teyfik, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba gibi isimler de yetişmiş.


II. Mahmut Döneminde ‘Yeniçeri Olayı’ bahane edilerek yerle bir edilen dergahın içindeki kütüphanesi ve arşivi yakılmış. Yönetimine getirilen Nakşibendi şeyhleri ise dergahı geleneğinden uzaklaştırarak sünnileştirmeye çalışmış. Dergahın son postnişlerinden olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba (1842-1907) bir vakıf kurarak dergahı yeniden inşa etmiş.


 

15 yıl önce bir harabeye dönüşen dergah devletten bir tek kuruş alınmadan vakfın ve bağışçıların desteğiyle bugünkü ‘külliye’ durumuna getirilmiş.


 
 
Her gün ziyarete açık olan Şahkulu Dergahı haftada yaklaşık 3 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

MERDİVENKÖY 

İMAM RAMİZ TEKKE ALTI SK. 
NO : 7, 34732 
KADIKÖY/İSTANBUL


(0216) 368 5525